top of page
Billede af Rodion Kutsaiev

☾ Lidt om fordelene ☽

YinMind er forbundet med en række egenskaber, der har en positiv indvirkning på krop og sjæl. Nogle af disse kan du læse mere om på denne side.

Get to Know Us

Yin yoga og mindfulness er to praksisser, der i kombination er med til at fremme afslapning, reducere stress og dyrke en større følelse af bevidsthed og forbindelse med nuet.

Yin yoga er en langsom og blid yogastil, der involverer at holde passive stræk i en længere periode, typisk mellem tre til fem minutter eller mere. Fokus er på at målrette de dybere bindevæv i kroppen, såsom ledbånd, sener og fascia, snarere end musklerne. Denne praksis hjælper med at forbedre fleksibiliteten, øge cirkulationen og frigøre spændinger i kroppen. Mindfulness er på den anden side praksis med at være fuldt ud til stede og engageret i det aktuelle øjeblik, uden at dømme eller distraktere. Det involverer at være opmærksom på dine tanker, følelser og fornemmelser samt omgivelserne omkring dig med en følelse af nysgerrighed og åbenhed. Mindfulness bruges ofte som et redskab til at reducere stress, øge fokus og koncentration og forbedre det generelle velvære. Når de kombineres, skaber yin yoga og mindfulness en kraftfuld praksis, der kan hjælpe med at fremme fysisk, mental og følelsesmæssig balance. Ved at holde stillinger i længere tid, opmuntrer yin yoga udøvere til at sætte tempoet ned og blive mere bevidste om deres krop og åndedræt. Denne øgede følelse af bevidsthed kan derefter overføres til mindfulness praksis, så individer kan tune ind på deres tanker og følelser uden at blive overvældet af dem. Overordnet set er yin yoga og mindfulness komplementære praksisser, der kan være med til at dyrke en større følelse af ro, balance og velvære. Uanset om de praktiseres sammen eller hver for sig, tilbyder de kraftfulde værktøjer til at reducere stress, øge selvbevidstheden og fremme overordnet sundhed og vitalitet.

~ Forbedret energiflow ~

Stillingerne aktiverer flowet af energi langs kroppens meridianbaner, hvilke er forbundet med vores organer og følelser. Yin yoga kan på den måde anses som en slags nålefri akupunktur, som kan hjælpe med at balancere vores krop og energisystem.

~ Ro til nervesystemet ~

YinMind har en beroligende, balancerende og afslappende effekt på hjerne og nervesystem. Med
de meditative, langsomme og restorative stillinger er praksissen med til at sænke aktiviteten i det
sympatiske nervesystem (fight-or-flight) og aktivere det parasympatiske nervesystem (rest & digest).
Stresshormonerne adrenalin, noradrenalin og kortisol falder og “feel-good” hormoner som oxytocin udskilles med øget ro, tryghed og velvære i krop og sind som resultat.

De rolige og lange
stræk, der holdes i yin-stillingerne og det langsomme, dybe åndedræt, som de ledsages af, er
altsammen med til at regulere vores tilstand og påvirke nervesystemet i en positiv retning.

~ Mindfulness & tanker ~

Med YinMind øver vi os på at have en observerende og nærværende opmærksomhed på vores tanker og nuet, hvilket giver os mulighed for at stoppe op og vælge at reagere på en ny og mere hensigtsmæssig måde - fremfor at overlade det til de mere ubevidste og automatiserede reaktionsformer.

 

Over tid - og via en konsekvent praksis - kan der, takket være neuroplasticitet, udvikles nye forbindelser eller stier i hjernen, som fører til sundere mønstre og vaner, der tjener én selv og ens omgivelser bedre.

 

Evnen til at respondere i stedet for at reagere opøves, og reptilhjernen kommer mere under kontrol.

Dybe & lange stræk

Hver stilling holdes i 3-10 min., hvilket giver mulighed for at bearbejde kroppen i dybden og stimulere bindevæv, knogler, led og ledbånd. I YinMind er det særligt det dybereliggende bindevæv i kroppen, der bearbejdes og fokuseres på.

Stillingerne er med til at stresse vævet gennem henholdsvis stræk, krompression og vridning. I sammenligning med mere dynamiske yang-stillinger, der holdes i kortere tid, responderer bindevævet bedre på de længereholdte, statiske yin-stillinger og den tilsvarende længerevarende stress, det udsættes for herigennem.

Bearbejdningen af bindevævet fører som bonus også til udskillelse af gift- og affaldsstoffer samt reduceret inflammation.

~ Øget fleksibilitet ~

Bindevævet kan både være i såkaldt “gel-tilstand” (udtørret/dehydreret) og “sol-tilstand”
(flydende/hydreret). Sidstnævnte er den mest ideelle af de to, da den medfører en forbedret bevægelsesfrihed og fleksibilitet. Den stress og spænding, som påføres vævet i yin yoga, er med til at balancere gel/sol-tilstanden i kroppen og bidrage til at gøre vores væv stærkere, tykkere, længere og mere hydreret. Det samme sker, når vi hviler mellem stillingerne og aktivt afspænder kroppen, da vandet her returnerer til vævet.

~ En frisk hjerne ~

Mindfulness meditation, som er en integreret del af YinMind, hjælper med at vedligeholde hjernen og
holde den frisk. En regelmæssig praksis kan være med til at mindske aktiviteten i og størrelsen på
amygdala (frygtcenteret), som kan være forstørret og overaktiv på grund af stress.

 

En regelmæssig
praksis kan på samme tid være med til at reparere hippocampus, som omvendt kan skrumpe på grund
af stressbelastning - og bidrage til bedre hukommelse, indlæring og koncentration.

Hvad siger mine klienter

Billede af Rodion Kutsaiev
Billede af J Lee

N

"I-----"
bottom of page