top of page
Billede af Rodion Kutsaiev

☾ Lidt om fordelene ☽

YinMind er forbundet med en række egenskaber, der har en positiv indvirkning på krop og sjæl. Nogle af disse kan du læse mere om på denne side.

~ Forbedret energiflow ~

Stillingerne aktiverer flowet af energi langs kroppens meridianbaner, hvilke er forbundet med vores organer og følelser. Yin yoga kan på den måde anses som en slags nålefri akupunktur, som kan hjælpe med at balancere vores krop og energisystem.

~ Ro til nervesystemet ~

YinMind har en beroligende, balancerende og afslappende effekt på hjerne og nervesystem. Med
de meditative, langsomme og restorative stillinger er praksissen med til at sænke aktiviteten i det
sympatiske nervesystem (fight-or-flight) og aktivere det parasympatiske nervesystem (rest & digest).
Stresshormonerne adrenalin, noradrenalin og kortisol falder og “feel-good” hormoner som oxytocin udskilles med øget ro, tryghed og velvære i krop og sind som resultat.

De rolige og lange
stræk, der holdes i yin-stillingerne og det langsomme, dybe åndedræt, som de ledsages af, er
altsammen med til at regulere vores tilstand og påvirke nervesystemet i en positiv retning.

~ Mindfulness & tanker ~

Med YinMind øver vi os på at have en observerende og nærværende opmærksomhed på vores tanker og nuet, hvilket giver os mulighed for at stoppe op og vælge at reagere på en ny og mere hensigtsmæssig måde - fremfor at overlade det til de mere ubevidste og automatiserede reaktionsformer.

 

Over tid - og via en konsekvent praksis - kan der, takket være neuroplasticitet, udvikles nye forbindelser eller stier i hjernen, som fører til sundere mønstre og vaner, der tjener én selv og ens omgivelser bedre.

 

Evnen til at respondere i stedet for at reagere opøves, og reptilhjernen kommer mere under kontrol.

Dybe & lange stræk

Hver stilling holdes i 3-10 min., hvilket giver mulighed for at bearbejde kroppen i dybden og stimulere bindevæv, knogler, led og ledbånd. I YinMind er det særligt det dybereliggende bindevæv i kroppen, der bearbejdes og fokuseres på.

Stillingerne er med til at stresse vævet gennem henholdsvis stræk, krompression og vridning. I sammenligning med mere dynamiske yang-stillinger, der holdes i kortere tid, responderer bindevævet bedre på de længereholdte, statiske yin-stillinger og den tilsvarende længerevarende stress, det udsættes for herigennem.

Bearbejdningen af bindevævet fører som bonus også til udskillelse af gift- og affaldsstoffer samt reduceret inflammation.

~ Øget fleksibilitet ~

Bindevævet kan både være i såkaldt “gel-tilstand” (udtørret/dehydreret) og “sol-tilstand”
(flydende/hydreret). Sidstnævnte er den mest ideelle af de to, da den medfører en forbedret bevægelsesfrihed og fleksibilitet. Den stress og spænding, som påføres vævet i yin yoga, er med til at balancere gel/sol-tilstanden i kroppen og bidrage til at gøre vores væv stærkere, tykkere, længere og mere hydreret. Det samme sker, når vi hviler mellem stillingerne og aktivt afspænder kroppen, da vandet her returnerer til vævet.

~ En frisk hjerne ~

Mindfulness meditation, som er en integreret del af YinMind, hjælper med at vedligeholde hjernen og
holde den frisk. En regelmæssig praksis kan være med til at mindske aktiviteten i og størrelsen på
amygdala (frygtcenteret), som kan være forstørret og overaktiv på grund af stress.

 

En regelmæssig
praksis kan på samme tid være med til at reparere hippocampus, som omvendt kan skrumpe på grund
af stressbelastning - og bidrage til bedre hukommelse, indlæring og koncentration.

Hvad siger mine klienter

Billede af Rodion Kutsaiev
Billede af J Lee

N

"I-----"
bottom of page