top of page

YinMind

Fusionen af Yin Yoga & Mindfulness

Yoga derhjemme

☾  ☽

I YinMind forenes mindfulness og yin yoga på harmonisk vis. Kombinationen af de to udgør tilsammen en meditativ, sanselig og restituerende praksis, der afspænder, balancerer og beroliger krop og sind. Ved hjælp af lange, dybe stræk og twists stimuleres og bearbejdes kroppens led, ledbånd, knogler og bindevæv. Meridianbanerne aktiveres, blokeringer løsnes, og energiflowet i kroppen forbedres.

☾  ☽

Via guided meditation og mindfulness opøves evnen til at være til stede i nuet og observere tanker, følelser og kropslige fornemmelser på en nysgerrig og ikke-dømmende måde. Opmærksomheden trænes, og kvaliteter som blidhed, accept og rummelighed kultiveres gennem praksissen.

I YinMind gives der god tid - til fordybelse, langsom bevægelse, bevidste vejrtrækninger og til at være med dét, der er. Med sin milde, stille karakter er YinMind en modpol og modgift til tidens præstationskultur.

Billede af Gustavo Zambelli
bottom of page