top of page

Hvad er REIKI?

REIKI betyder universel livsenergi eller livskraft og er en tusind år gammel naturlig og holistisk healingsmetode fra Japan.
 

Som healer er jeg kanal for REIKI. Under en behandling strømmer livsenergien ud gennem mine hænder og direkte videre til din krop. Da det ikke er min egen energi, der overføres til dig, kan du aldrig modtage negativ energi fra mig - eller omvendt.

REIKI er nænsom, blid og kraftfuld. Den tilpasser sig dine behov og flyder altid hen til de områder, der har mest brug for den hos lige netop dig - og i det tempo, du er klar til.

REIKI understøtter kroppens evne til at helbrede sig selv og er fremmende for den naturlige healingsproces. Den renser, fornyer og vitaliserer - og hjælper dig med at opnå mere ro, harmoni og balance i krop, sind og ånd.

REIKI er ubetinget kærlighed. ♡

NB! Reiki Healing kan IKKE erstatte eller sidestilles med lægelig, psykiatrisk eller medicinsk behandling. Du skal altid opsøge din læge, hvis du oplever psykiske eller fysiske symptomer.

REIKI opleves ofte som forløsende og lindrende og kan være med til at understøtte andre behandlingsformer samt reducere bivirkninger.

REIKI er uafhængig af religion og tro.

Hos mig er fuld tavshedspligt og fortrolighed en selvfølge.

bottom of page